Osiguranje vozila

      1. Osiguranje od autoodgovornosti

 • Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati.
 • Osiguranje od auto odgovornosti spada u obavezna osiguranja, a obuhvata osiguranje domaćih vozila, inostranih vozila i osiguranje vozila u inostranstvu (zelena karta).
 • Vlasnik motornog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.
 • Ugovaranjem osiguranja od autoodgovornosti  u našoj kući, mi ćemo platiti štetu koju pretrpe treća lica ako do saobraćajne nezgode dođe.
 • Treća lica su sva lica osim vozača, vlasnika ili korisnika motornog vozila koji je kriv za saobraćajnu nezgodu.
 • Ukoliko vozilom putujete u inostranstvo, osim saobraćajne i međunarodne dozvole, neophodno je da posedujete i međunarodnu kartu osiguranja tzv. zelenu kartu, kao dokaz da ste zaključili osiguranje od autoodgovornosti i da imate validno osiguravajuće pokriće i u inostranstvu.
 • Posedovanjem naše zelene karte obezbeđeno Vam je osiguravajuće pokriće za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi prilikom boravka u nekoj od zemalja članica sistema zelene karte.
 • Vozač motornog vozila sa inostranim registarskim tablicama prilikom ulaska u našu zemlju, mora imati valjanu međunarodnu važeću ispravu ili dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti (zeleni karton) članica sistema zelene karte.
 • Ako vozač motornog vozila sa inostranim registarskim tablicama nema važeću ispravu ili dokaz o osiguranju od autoodgovornosti, dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti (granično osiguranje) kao uslov za ulazak u našu zemlju.
 • Za više informacija o uslovima osiguranja od autoodgovornosti kliknite 

  

     2. Auto-kasko osiguranje

Automobil je za svakog od nas ozbiljna investicija, izložena različitim rizicima na koje nemamo velikog uticaja: oštećenja u saobraćaju, oštećenja van saobraćaja, kradja...

Rizike u saobraćaju ne možemo sprečiti, bilo da je naša greška, greška drugih ili, jednostavno, sticaj okolnosti. Možemo imati manje ili više sreće, ali sa porastom broja automobila, smanjenjem opšte kulture u saobraćaju i realno lošim stanjem puteva, verovatnoća oštećenja se svakim danom povećava.

Oštećenja van saobraćaja su još veći problem. Ako vozilo nije pod našim nadzorom, a najčešće nije, ne možemo ništa učiniti da ne dodje do ogrebotina, udara, razbijanja farova ili stakala, namernih oštećenja ili oštećenja zbog „više sile“. Ostaje nam samo da se uzdamo u sreću.

Kradje automobila su realnost - pronalaženje ukradenih automobila nije. Ako konstatujete jednog jutra da nema vašeg autromobila na parkingu, možete učiniti samo jednu od dve stvari: da organizujete ličnu potragu ili da se oprostite od svoje imovine. U oba slučaja ste na gubitku.

AMS Osiguranje Vas lišava svake brige!

Auto kasko osiguranjem motornih vozila su pokrivene štete nastale od:

 • saobraćajne nezgode,
 • elementarnih nepogoda,
 • pada ili udara nekog predmeta,
 • udara groma,
 • požara,
 • eksplozije,
 • grada,
 • manifestacija ili demonstracija,
 • zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica,
 • poplave, bujice ili visoke vode itd...

Zaključivanjem polise auto-kasko osiguranja kod AMS Osiguranja  obezbedjujete nadoknadu štete, u realnom iznosu i najkraćem mogućem roku, dok tehnička služba AMS Osiguranja preuzima brigu o samom automobilu do njegovog povratka u prvobitno stanje.

3. Nezgode

Nezgode se ne mogu predvideti ili sprečiti, ali ono što možemo učiniti je da uz odgovarajuće kvalitetno osiguranje, posledice nezgode  učinimo manje neprijatnim.

Posledice nesretnog slučaja mogu biti razne – od smrti osiguranika, njegovog potpunog ili delimičnog invaliditeta, prolazne radne nesposobnosti kao i narušeno zdravlje koje zahteva lečenje.

Upravo su to momenti kada zbog nepredvidljivosti koju budućnost nosi, Vi i Vaša porodica trpite dodatno finansijsko opterećene od posledica nesrećnog slučaja.

Šta je nesretni slučaj (nezgoda). Nesretni slučaj (nezgoda) je svaki iznenadni i od volje osiguranika, nezavisni događaj koji ima za  posledicu:

 • njegovu smrt,
 • potpuni ili delimični invaliditet,
 • prolaznu nesposobnost za rad,
 • narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku pomoć.

Obaveza osiguravača je da pokriva rizik nezgode, ostvaren pri i izvan obavljanja redovnog zanimanja.

„AMS osiguranje“ nudi između ostalih, sledeće vrste osiguranja od nezgode:

 • osiguranje lica pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja
 • osiguranje lica u motornim vozilima i pri upražnjavanju posebnih delatnosti
 • osiguranje dece i školske omladine
 • osiguranje gostiju, posetilaca i turista sa osiguranjem odgovornosti
 • osiguranje potrošača, pretplatnika, štediša i sl
 • ostala posebna osiguranja i
 • obavezna osiguranja putnika u javnom saobraćaju

 

      4. Zdravstveno putno osiguranje

Iako nezgode na putevima nisu česta pojava, one su ipak moguće. Važno je razmisliti kome poveravate brigu o onome što je najbitnije, a to je vaše zdravlje.

Dobrovoljno zdravstveno-putno osiguranje namenjeno je svim našim građanima od 0 do 85 godina starosti koji putuju u inostranstvo. Ono pokriva slučajeve hitne medicinske pomoći zbog bolesti osiguranika ili posledice nesrećnog slučaja uključujući bolničko lečenje, prevoz do bolnice ili do mesta boravka, troškova lekova i medicinskih pomagala, stomatološke tretmane i mnoge druge.

 • Luke Stevića 2, 15300, Loznica, Srbija
 • +381 15 872026,+381 60 33 27 636
 • +381 15 872026
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.